Kiedy w układzie zapłonowym i wtryskowym wystąpi uszkodzenie, to zaczyna świecić się lampka kontrolna w zestawie wskaźników. Jednocześnie urządzenie sterujące przełącza się na tryb pracy awaryjnej i zapamiętuje usterkę. Po wyłączeniu silnika można wywołać kod usterki z pamięci. W tym celu warsztaty stosują klucz diagnostyczny Opel KM-602-2 lub czytnik kodów Tech 1. Jeżeli brak jest specjalistycznych przyrządów, to można zmostkować dowolnym przewodem odpowiednie styki w gniazdku diagnostycznym.
Uwaga. Odłączenie akumulatora od instalacji samochodu powoduje wymazanie kodów stwierdzonych usterek.

 • Wyłączyć zapłon.

 • Wywołanie kodów usterek z pamięci odbywa się w gniazdku wtykowym tzw. ALDL (Assembly Line Diagnostic Link -złącze diagnostyczne dla potrzeb produkcji i serwisu). Gniazdo ALDL znajduje się za lewym mocowaniem kolumny zawieszenia do nadwozia, obok korektora oktanoweg


 • W celu uaktywnienia pamięci trzeba zewrzeć styki (A) i (B). Oznaczenie styków jest podane na obudowie gniazda.

   

 • Aby zewrzeć styki, należy w miejsca (A) i (B) włożyć klucz KM-602-2. Klucz ten można zastąpić kawałkiem drutu. Styki te muszą pozostawać zwarte na czas wyświetlania kodów usterek przez lampkę kontrolną.

  Uwaga. Styki są bardzo delikatne i łatwo je zgiąć. Nieumiejętne zwarcie styków doprowadzi w efekcie do powstania

  niepewnego kontaktu, który może później zakłócić funkcjonowanie pamięci usterek. Dlatego mostkowanie styków należy wykonać bardzo starannie. Nie zwierać styku F (napięcie akumulatora) ze stykiem A (masa), ponieważ istnieje niebezpieczeństwo zwarcia w instalacji.

 • Włączyć zapłon. Lampka kontrolna zaczyna wtedy błyskać i przekazywać kody usterek. Każdy kod błyskowy składa się z dwóch cyfr i jest powtarzany po sobie trzykrotnie.

 • Najpierw jest wyświetlany trzy razy kod 12, aby pokazać, że nastąpiła aktywacja wywoływania pamięci kodów. Kod 12 jest wyświetlany następująco: jeden błysk lampki, przerwa ok. 1 s i dwa błyski z odstępem ok. 1/2 s. Daje to cyfry 1 i 2 jako kod 12. Po trzech sekundach rozpoczyna się powtórnie wyświetlanie kodu 12, a po dalszych trzech sekundach jeszcze jedno.

 • Po następnych trzech sekundach jest wyświetlany właściwy kod usterki. Na przykład kod 34: trzy błyski lampki w odstępach 1/2 s, przerwa ok. 1 s i cztery błyski lampki w odstępach 1/2 s. Daje to cyfry 3 i 4, a więc kod 34. Po trzech sekundach następuje drugie wyświetlanie kodu 34, a po dalszych trzech trzecie.

  Uwaga. Kody usterek są wyświetlane w kolejności narastająco numerycznie. Jeśli
  ciągle jest wyświetlany tylko kod 12, oznacza to, że nie została zapamiętana żadna usterka.

 • Jeżeli nie ma już dalszych kodów usterek, to wyłączyć zapłon.

 • Nasadzić pokrywę lub wsunąć gniazdo wtykowe na miejsce.

 • Zapamiętany kod jest automatycznie kasowany, kiedy usterka ta nie wystąpiła już więcej po 20 powtarzających się uruchomieniach silnika (prędkość rozruchu powyżej 450 obr/min). Jeżeli trzeba kod od razu skasować, np. zaraz po naprawie, to wystarczy odłączyć akumulator na około 10 s.
   

  Sprawdzanie

  Kod usterki informuje, w którym obszarze układu zapłonowego i wtryskowego należy poszukiwać uszkodzenia. Dla dokładniejszego określenia rodzaju usterki jest potrzebny wyczerpujący katalog kodów. Ponadto do niektórych kontroli są potrzebne specjalne przyrządy diagnostyczne, którymi użytkownik samochodu na ogół nie dysponuje. Dlatego poniżej podano tylko kilka ogólnych wskazówek dotyczących diagnostyki układu. Dokładniejszą diagnostykę powinno się zlecić do ASO.

  Uwaga. Jeżeli lampka kontrolna wyświetli kod wskazujący na przykład na uszkodzenie czujnika temperatury cieczy chłodzącej, to usterka może się również znajdować wewnątrz urządzenia sterującego. Lokalizację usterki można wykonać, wymieniając czujnik lub prowadząc dalsze badania przyrządami diagnostycznymi (w warsztacie).

 • Odłączyć przewód elektryczny. Sprawdzić poprawność styku w złączu, usunąć korozję. Sprawdzić umocowanie końcówki przewodu.

 • Sprawdzić rezystancję elementu, wskazanego jako uszkodzony. Zmierzoną wartość porównać z wartością zadaną. Przy niskich rezystancjach należy uwzględniać dokładność pomiaru i rezystancję wewnętrzną miernika.

  Copyright (c) Vectra Unlimited, 2004


  <<wróć


 •   Created by Vectra Unlimited TEAM
  Designed by Patryk PiePciński